HomeĐời SốngVeil là gì

Veil là gì

15:34, 27/03/2021
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Veil là gì

*
*
*

veil
*

veil /veil/ danh từ mạng đậy mặtto lớn raise the veil: nâng mạng đậy khía cạnh lênto lớn drop the veil: chầu trời bít mặt xuống trướng, mànthe veil of the temple: bức trướng của ngôi đềna veil of clound: màn mâya veil of mist: màn sươngthe veil of night: màn đêm bê xung quanh gian sảo, lốtunder the veil of religion: bỗng dưng dấu tôn giáo tiếng khàn, giờ khan (vày bị cảm ổm...) (như) velumbeyond the veil sống quả đât vị trí kia, sinh hoạt âm phủkhổng lồ take the veil đi tu ngoại rượu cồn từ che mạngkhổng lồ veil one"s face: bít mặt bằng mạng đậy, ám, phủa cloud veiled the sun: một đám mây che mặt trời bít bít, bít giấu, giấu kínto veil one"s purpose: ctuyệt bịt mục dích của mìnhlớn be veiled in mystery: bị giấu bí mật vào màn túng thiếu mật

*

Xem thêm: Cách Quấn Khăn Cho Bé Sơ Sinh Ngủ, 2 Cách Quấn Khăn Cho Bé Cực Dễ Làm, An Toàn

*

*

veil

Từ điển Collocation

veil noun

1 piece of material for covering a woman"s head

ADJ. bridal The bridal veil was fringed with lace.

VERB + VEIL wear | lift (back), remove sầu, take off

VEIL + VERB cover sth A veil covered her face.

PREP.. behind a/the ~ I couldn"t see her face behind the veil.

2 sth that stops you knowing the full truth about sth

VERB + VEIL lift The government has decided to lớn lift the veil on its plans. | draw It would be better to lớn draw a veil over what happened next (= not talk about it).

PREP. behind/under ~ of The work is carried out behind a veil of secrecy.

Từ điển WordNet


English Synonym và Antonym Dictionary

veils|veiled|veilingsyn.: camouflage cloak conceal cover disguise eclipse hide mask obscure screenant.: unveil