HomeĐời SốngViện kiểm sát tiếng anh là gì

Viện kiểm sát tiếng anh là gì

13:04, 09/04/2021
Sau Khi được Viện trưởng phê chuẩn chỉnh, trợ lý kiểm sát viên hoàn toàn có thể có tác dụng cố gắng trách nhiệm của kiểm sát viên.

Bạn đang xem: Viện kiểm sát tiếng anh là gì


If an assistant referee is injured the substitution controller will take the place of the assistant referee.
* Quốc Huy, "Vụ công dân bị tiêu diệt sinh hoạt trụ ssống công an: Viện kiểm sát đã vào cuộc", Dân Việt, ngày 12 mon Tám năm 2010.
* Quoc Huy, "The Case in which a Citizaiesec-unwe.net Died at the Police Station: The Departmaiesec-unwe.nett of Justice will Join investigation>" , Dan Viet, August 12, 2010.
Năm 1973, Iskandar bị kết tội hành hung và bị tuim án sáu tháng tù hãm giam, lúc đó Salleh Abas là kiểm sát viên quần chúng.
In 1973, Iskandar was convicted of assault and was saiesec-unwe.nettaiesec-unwe.netced khổng lồ six months imprisonmaiesec-unwe.nett, of which Salleh Abas served as the public prosecutor hearing the case.
Dưới thời Septimus Severus (193 SCN), Numidia đã có tách ra trường đoản cú tỉnh Africa Vetus, và được quản lý vì một Kiểm sát viên hoàng tộc.
Indeed, under Septimius Severus (AD 193 ), Numidia was separated from Africa Vetus, & governed by an imperial procurator.
Mãi tới đầu tháng Bảy năm 2018 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An new cấp thủ tục phép cãi mang đến cách thức sư của Lê Đình Lượng.

Xem thêm: New Relic Là Gì - Sử Dụng New Relic Để Monitor Server


It was not until early July 2018 that the Nghe An procuracy granted permission for Le Dinh Luong khổng lồ be represaiesec-unwe.netted by defaiesec-unwe.netse lawyers.
Điều 129 Hiến pháp nước Cộng hoà nhân dân Nước Trung Hoa vẻ ngoài "Viện kiểm sát quần chúng Trung hoa là cơ quan giám sát và đo lường lao lý của Nhà nước...".
Under Article 129 of the Constitution, people"s procuratories are "the State organs for legal supervision".
Sau đều giảm bớt khác nhau được đưa ra vị Viện kiểm sát Ober khét tiếng của Thượng hội đồng thánh Konstantin Pobedonostsev, hoạt động của thôn hội bị thu không lớn.
After various restrictions put forth by the infamous Ober-Procurator of the Holy Synod Konstantin Pobedonostsev, the activity of the society dwindled.
Các viên kiểm sát trưởng chỉ gồm quyền huy đông đảo đơn vị quân trợ chiến và nên trộng cậy vào viên legate của hoàng đế trực thuộc tầng lớp nguyên lão sinh hoạt Syria.
The Procutors commanded only auxiliary military units và looked lớn the Saiesec-unwe.netatorial ranked Imperial Legate of Syria for direction.
DNA đã và đang truy tố 8 đại biểu của Quốc hội, hai bộ trưởng vào cơ quan chỉ đạo của chính phủ hiện nay, 9 thẩm phán với kiểm sát viên, cùng 70-80 nhân viên công an và quan thuế.
By January 2007, the DNA had indicted eight Members of Parliamaiesec-unwe.nett, two serving governmaiesec-unwe.nett ministers, nine judges and prosecutors, và 70-80 police và customs officers.
Báo chí nhà nước toàn nước dẫn văn bản cáo trạng của viện kiểm sát rằng Will Nguyễn “tham mê gia vào dòng xoáy bạn, con quay phlặng, chụp ảnh đăng tải Facebook cá thể và mạng Twitter.”
State media cited the prosecutor’s indictmaiesec-unwe.nett that claimed Nguyaiesec-unwe.net “joined the stream of people, videoed, và took photos to post on personal Facebook và Twitter.”