HomeViết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

12:12, 25/06/2021

Câu trả lời được chính xác đựng ban bố đúng đắn với an toàn, được xác thực hoặc trả lời do những Chuyên Viên, cô giáo số 1 của công ty chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

kết thúc.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

kết thúc.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

Xem thêm: Cách Vẽ Người Đơn Giản Và Đẹp, Cách Vẽ Người Đơn Giản Và Cơ Bản


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Quý Khách ơi bản thân chỉ mới học tập cho tới bài bác for... bởi còn if Not i dò 2=0 then inc(...) thì mình ko đọc bạn có thể lập cái như thế nào dễ rộng ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i hack 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

kết thúc.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar