HomeĐời SốngWithstand là gì

Withstand là gì

00:44, 27/03/2021
Recalling the orgiảm giá, Pablo said: “Without Jehovah’s help, I would not have sầu been able lớn withstand the pressure khổng lồ break my integrity.”
Nhớ lại thử thách ấy, anh Pablo nói: “Nếu không tồn tại sự hỗ trợ của Đức Giê-hô-va thì tôi đã không thể giữ vững lòng trung kiên trước áp lực đó”.

Bạn đang xem: Withstand là gì


4 Một số tín đồ nghĩ tuổi và kinh nghiệm của họ tạo nên họ có công dụng xuất sắc hơn nhằm phản kháng lại cám dỗ.
Emphasis is placed on physical fitness so an officer will be able khổng lồ withstand the rigors of tactical operations.
Nhấn dũng mạnh được đặt vào thể dục thể thao thể chất để một sĩ quan lại đã rất có thể chịu đựng được sự hà khắc của các vận động chiến thuật.
It weighed 30% less than a steel oto & was said to be able lớn withstand blows ten times greater than could steel.
Nó nhẹ nhàng hơn 30% so với xe pháo bằng sắt thnghiền, và được nói là rất có thể chống lại những lực tác động to hơn thép mười lần.
The four-story steel structure of the building was designed lớn be fire-resistant & lớn withstand severe earthquakes and typhoons.
Chúng ta để giúp bọn họ với lấy khí giới đó để chúng ta rất có thể chống lại những thương hiệu lửa của kẻ nghịch thù không?
When have sầu you been able khổng lồ withstand temptation or trial because the foundation of your life was Jesus Christ?
Khi nào các em sẽ hoàn toàn có thể chống lại cám dỗ hoặc thách thức do nền móng của cuộc sống đời thường các em là Chúa Giê Su Ky Tô?
It is also said that those who are able to withstand the ever-increasing weight of the yukinko & last all the way through would acquire great physical strength.
Cũng tất cả người đề cập rằng nếu ai có thể Chịu đựng đựng được trọng lượng không dứt tăng của yukinko với thừa qua cục bộ thách thức thì sẽ có được sức khỏe phi thường.
(Matthew 5:10-12; 10:22; Revelation 2:10) This calls for endurance —the ability to withstand adversity.
(Ma-thi-ơ 5:10-12; 10:22; Khải-huyền 2:10) Như vậy đòi hỏi bắt buộc bao gồm tính nhịn nhục—kỹ năng Chịu đựng nghịch chình ảnh.

Xem thêm: Stt Hay Khi Đi Du Lịch - Những Câu Nói, Stt Hay Về Du Lịch


Brig. Gen. Thomas J. Jackson inspired his aiesec-unwe.netrginia brigade lớn withstand a strong Union attack, and he received his famous nickname, "Stonewall" Jackson.
Chuẩn tướng mạo Thomas J. Jackson động aiesec-unwe.netên lữ đoàn aiesec-unwe.netrginia của chính bản thân mình trụ vững trước cuộc tấn công mạnh bạo của quân miền Bắc, và được đặt đến biệt danh danh tiếng "Stonewall" (bức tường chắn đá) Jackson.
Circle any of the following areas in your life in which you would like to have sầu more support or strength: school work, withstanding temptation, relationships with friends, leadership, work, relationships with family members, developing skills, talents, và abilities.
Khoanh tròn bất cứ nghành nghề nào tiếp sau đây trong cuộc sống thường ngày của những em mà lại những em mong được hỗ trợ cùng gồm sức khỏe nhiều hơn: bài toán học tập, aiesec-unwe.netệc phòng lại cám dỗ, quan hệ với bạn bè, kỹ năng chỉ đạo, sự thao tác, mối quan hệ cùng với những người dân vào gia đình, phát huy kĩ năng, năng lực, cùng kĩ năng.
Pondering the events of that day reaffirms in my mind & heart that in order to successfully withstand the tempests, earthquakes, and calamities of life, we must build upon a sure foundation.
aiesec-unwe.netệc suy ngẫm về những sự kiện của ngày hôm này đã tái chứng thực trong tâm trí của mình rằng để thành công xuất sắc chống lại rất nhiều cơn bão tố, đụng đất cùng thiên tai của cuộc đời, bọn họ phải thi công bên trên một nền tang bền vững.
Once thought khổng lồ have been able lớn withstand any magnitude of foreseeable earthquake, the bridge was actually vulnerable lớn complete structural failure (i.e., collapse) triggered by the failure of supports on the 320-foot (98 m) arch over Fort Point.
Khi nghĩ mang đến tài năng hoàn toàn có thể đứng vững trước phần đa trận đụng đất được dự báo, cây cầu hoàn trả có thể bị tàn phá về kết cấu (nlỗi sụp đổ) bởi vì sự hủy diệt của dàn chịu lực trên vòm cao 98 m bên trên Fort Point.
It is the deepest-liaiesec-unwe.netng animal ever found, able lớn withstand heat và crushing pressure, và the first multicellular organism found at deep subsurface levels.
Đây là "động vật hoang dã sinh sống sâu nhất" từng được phát hiện tại, rất có thể chịu được nhiệt độ với áp suất đnai lưng nát, với là sinch đồ dùng nhiều bào đầu tiên được tìm kiếm thấy làm aiesec-unwe.netệc các nút sâu dưới mặt phẳng Trái Đất.